2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018 2019

2020 2021 2022 2023 2024

 

January 4th, 2017 Reorganization

January 23rd, 2017

February 7th, 2017 Special Meeting

February 13th, 2017

February 28th, 2017 Special Meeting

February 28th, 2017

March 13rd, 2017

March 21st, 2017 Special Meeting

March 22nd, 2017 Special Meeting

March 27th, 2017

April 10th, 2017

April 11th, 2017 Special Meeting

April 20th, 2017 Special Meeting

April 24th, 2017

May 8th, 2017

May 22nd, 2017

June 12th, 2017

June 26th, 2017

July 10th, 2017

July 24th, 2017

August 14th, 2017

August 28th, 2017

September 11th, 2017

September 25th, 2017

October 10th, 2017

October 23rd, 2017

October 26th, 2017 Special Meeting

November 13th, 2017

November 27th, 2017

December 11th, 2017